Zorg op onze school

Met regelmaat worden de vorderingen gemeten en besproken. U als ouder/verzorger wordt meer keren per jaar door de leerkracht uitgenodigd om deze vorderingen te bespreken. Wij maken graag gebruik van uw input. U kent uw kind het beste. 

Voor elk kind wordt een plan gemaakt. De leerkracht (soms ondersteund door een onderwijsassistent) zorgt voor een passend aanbod in de groep. Daarnaast kan de leerkracht rekenen op ondersteuning van een vast team van deskundigen: het zorgteam. 

Zijn er zorgen over uw kind dan kunnen we, met uw toestemming, meer hulp inschakelen vanuit het zorgteam. 

De school werkt ook samen met externe partners die we kunnen inschakelen. Zie de schoolgids voor een volledig beschrijving van de zorg op onze school.