Wie werken er op onze school

Het team van SBO Het Kompas bestaat uit leerkrachten, onderwijsassistenten, een vakleerkracht gymnastiek, een vakleerkracht beeldende vorming, directie, intern begeleiders, orthopedagoog, administratief medewerker en een conciërge.
Daarnaast wordt gebruik gemaakt van de ondersteuning van een leerlingcoach, een logopediste, een ouder-kindcoach van het sociaal wijkteam, een trainer Stop Stoer Doen, de jeugdarts, een kinderoefentherapeut, Jeugd Hulp Op School.
In individuele gevallen wordt ook door externen hulp geboden op school.