Ouders / verzorgers

Wij vinden het belangrijk goed contact te hebben met de ouders / verzorgers van onze leerlingen. Het contact vindt op verschillende manieren plaats. Naast de schoolapp, de verspreiding van de jaarkalender en de schoolgids, de jaarkalender en de nieuwsbrieven vinden er ook gesprekken plaats. Een aantal keer per jaar staan oudergesprekken gepland. Natuurlijk is het altijd mogelijk een afspraak te maken met de leerkracht, de IB-er of de directeur. 

Medezeggenschapsraad

Op SBO Het Kompas hebben wij een MR die goed met ons meedenkt. 6 keer per jaar hebben de MR-leden (ouders/verzorgers en leerkrachten) een vergadering waar veel verschillende onderwerpen besproken worden. 

Wilt u als ouder/verzorger actief meedenken over de school, dan kunt u zich opgeven voor de medezeggenschapsraad.