Leerstofaanbod en uitstroom

Op onze school werken wij met gewone methodes zoals die ook in het reguliere basisonderwijs gebruikt worden. We maken keuzes in het dagelijks aanbod en laten de kinderen de stof verwerken op een manier die bij ze past. Voor de één wat abstracter, voor de ander meer praktisch. Zelfstandig wanneer het kan en met begeleiding wanneer dit nodig is. Het verwerken van de stof gebeurt zowel op papier als op het chromebook. Tweemaal per jaar wordt getoetst of de leerlingen hun in het OPP gestelde doelen behalen. 

Uitstroom
Vanaf groep 5 wordt er gekeken naar het uitstroomperspectief van een leerling. Is de verwachting dat een leerling na groep 8 uitstroomt naar het VMBO, naar het praktijkonderwijs of anders? Op basis van het uitstroomperspectief worden de groepen ingedeeld. Leerlingen in de hogere groepen zitten in een praktijk- of een VMBO-klas. Hierdoor kan het leerstofaanbod nog beter afgestemd worden.

De leerlingen uit de praktijk-klassen krijgen ook praktijklessen; koken, techniek, natuur.